Fellowship Scheme: अनुसूचित जाती (SC ) आणि अनुसूचित जमाती(ST) च्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 15 हजार रु शिष्यवृत्ती

Fellowship Scheme: अनुसूचित जाती (SC ) आणि अनुसूचित जमाती(ST) च्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 15 हजार रु शिष्यवृत्ती

अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात, वेगवेगळ्या योजनांद्वारे विद्यार्थ्यांचे भले सुद्धा साधता यावे व विद्यार्थ्याला शिक्षण …

Read more